Zakup wymarzonej działki i budowa domu to czasochłonne zadanie i wiele formalności. Zanim zaczniemy warto skontaktować się z geodetą, który dokona niezbędnych pomiarów i pouczy, kiedy jego pomoc będzie potrzebna i na jakim etapie budowy. Współpraca z geodetą jest niezbędna od chwili zakupu działki pod budowę do oddania gotowego domu do użytkowania przez właścicieli. Zatem cały proces realizacji budowy wymarzonego domu nadzorowany jest przez geodetę. Oczywiście każdy ma prawo wybrać we własnym zakresie specjalistę, który będzie miał dość duży wpływ na rozpoczęcie budowy i cały proces realizacji i zadba o należyte dokonywanie wszelkich wpisów i zmian na mapkach ewidencyjnych gruntów. Oczywiście jest on również odpowiedzialny za projekty miejsc doprowadzenia wszelkich przyłączy, o których nie da się nie wspomnieć.

Dodatkowo geodeta Lublin może być przydatny już na etapie wyboru konkretnej działki, jaką chcemy kupić, np. aby upewnić się o granicach czy po zakupie ogrodzić ją (umiejscowi w terenie płot). Poza tym geodeta Lublin zajmie się mapą do celów projektowych dla architekta, by zlokalizował na działce budynek i planował przebieg przyłączy. Po uzyskaniu pozwoleń przez właściciela konieczne jest wytyczenie budynku w terenie, w zgodzie z projektem zagospodarowania nieruchomości. Wówczas wyznaczane są punkty, przy użyciu odpowiednich aparatów pomiarowych, a także osie domu zgodnie z informacjami pozyskanymi od kierownika budowy. Po zakończeniu wytyczania geodeta Lublin umieszcza wpis w dzienniku budowy.

Przyłącza także podlegają pomiarowi. Gdy zgodnie z projektem architekta przyłącza zostaną zlokalizowane na działce i doprowadzone do budynku geodeta mierzy i sporządza mapę powykonawczą. Najlepiej, gdy zlecimy mu to przed zasypaniem przyłączy.

W trakcie prac budowlanych zadania geodety się skończą na tym etapie. Później jednak geodeta Lublin ma dokonać kolejnego pomiaru – powykonawczego, by stwierdzić zgodność z wcześniejszymi ustaleniami i wytyczeniem. Tylko po takiej akceptacji dom może zostać oddany do użytku.